ប្តូរ​ពី​ពាក្យ​ថា​ទិញ​គេ​មក​ធ្វើ​ខ្លួន​ឯង​ញ៉ាំ​វិញ​ម៉េច​ដែរ​ !​ មិន​ពិបាក​ទេ​ ស្រួល​មិន​ស្រួល​ឆ្ងាញ់​ជាង​ទិញ​គេ​ផង​ សំខាន់​អស់​លុយ​តិច​ហើយ​ផឹក​ម៉ា​ឆ្អែត​ទៀត​ ទិញ​គេ​ម៉ា​ថ្ងៃ​ៗ​មែន​អស់​​លុយ​តិច​ទេ​ណា​។​ ឥឡូវ​កែ​ទម្លាប់​តាម​ admin វិញ ​ក្រែង​សល់​លុយ​ខ្លះ​ បាន​ទៅ​ទ្រីប​កន្លែង​ស្អាត​ៗ​ក្រោយ​ចប់​កូវីដ​។​

១. កាហ្វេ​ទឹកកក​បែប​ថៃ​

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ

២. តែ​បៃតង​ទឹក​ដោះ​គោ

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ

៣. ប៊ឺរ​ក្រឡុក

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ

៤. តែ​ដោះ​គោ​រសជាតិ​បែប​ថៃ

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ​

៥. កាហ្វេ​ដូង​ក្រអូប

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ