ជាពិសេសស្រីៗច្បាស់ជាចូលចិត្តទៅញ៉ាំម្ហូបវៀតណាម ៤ មុខនេះ ព្រោះរសជាតិត្រូវចិត្តខ្លាំង ជាពិសេសរបស់មានទឹកស៊ុបហឹរៗ ដូចជា ហ្វឺ នំបញ្ចុកស្រុះ និងអន្លក់ដូចជា គួង នំបញ្ចុកទឹកកាពិអីហ្នឹង ដឹងតែត្រូវប៉ាន់ហើយ។ ចំណែកគុយទាវកាត់វិញក៏មានអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំមិនតិចដែរ បើចូលចិត្តញ៉ាំអ៊ីចឹង ម៉េចមិនរៀនធ្វើខ្លួនឯងសាកទៅ សល់លុយបានខ្លះផង។

នំបញ្ចុកស្រុះជើងជ្រូក

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលវិធីធ្វើ៖

Image may contain: food

ហ្វឺ

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលពីវិធីធ្វើ៖

Special bowl of beef noodle soup is priced at 50,000 VND.  Bowl of vermicelli and ingredients.  Guests should consider choosing the appropriate bowl type.  /// Photo: Trinh Thanh

នំបញ្ចុកទឹកកាពិ

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលវិធីធ្វើ៖

Image may contain: food

គុយទាវកាត់

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលវិធីធ្វើ៖

Image may contain: food

គួង

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលវិធីធ្វើ៖

តោះរៀនធ្វើគួង ដាក់បង្គារច្រើន ...